Fotosúťaž

Súťaž o najlepšiu športovú fotografiu roka organizovaná Jurajom Pucherom

Fun 2011

  • Keysho 

1. miesto: Tomáš Hajsler 2. miesto: Jana Tekeľová, KVŠ 3. miesto: Jana Hanáková, KVŠ