Zbojníčka

Zbojníčka 2011

  • Geronimo 

Tradície treba uchovávať, a je nádherné že sa ku nám pridávajú už aj mladšie generácie.

Zbojníčka 2010

  • Pepe 

Ako sa už roky stáva, aj tento rok sme sa opäť zišli na našej najobľúbenejšej chatičke v našich najkrajších, najmänších veľhorách.

Zbojníčka 2009

  • Geronimo 

Opäť tradičná akcia s výborným obsadenim, striedavým počasím, novým snehom a pohodou.

Pages: 1 2