Jirko

Smolenice 2012

  • Geronimo 

S pokročilou jeseňou a s tým spojeným posunom času prišiel čas na náš skoro povinný výlet na horských bikoch zo Smoleníc do Bratislavy

Heukoppe 2008

  • Geronimo 

Na jeden den sme si vybehli na Heukoppe, len tak hore a potom dole.