Milan

Bodíky 2014

Dvaja člnkári, jedna kánoe, mapa a 14 kontrol na Bodíckych ramenách. To sú orienťáky! Tento rok sme sa tam po dlhých rokoch vybrali. Niektorí prvý krát. Oplatilo sa 🙂

Na morjakoch okolo Rabu

  • Keysho 

Ďalšia z podarených seakayakových akcií Milana Mráza. Tento raz v lijavci obpádlovali raka.